សេវាកម្ម

ទូរទស្សន៍ឌីជីថល

ផ្តល់គុណភាពច្បាស់ល្អ ត្រជាក់ភ្នែក ហើយមានប៉ុស្តិ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិច្រើនជាង ១០០ប៉ុស្តិ៍

IPTV

លោកអ្នកអាចទស្សនា ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រអប់ IPTV ភ្ជាប់ទៅកាន់ អ៊ីនធឺណេត។ ម៉្យាងវិញទៀត លោកអ្នកអាចទស្សនា ទូរទស្សន៍ នៅលើទូរស័ព្ទដៃ ដោយគ្រាន់តែ ទាញយក កម្មវិធី AKCTV ពី PlayStore or AppStore​

អ៊ីនធើណេត FTTH

អេខេស៊ីធីវី អ៊ីនធឺណេត ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម អ៊ីនធឺណេតដែលមានល្បើនលឿន ជាមួយតំលៃសមរម្យ